Kapsejladsskolen

Kapsejladsskolen

Har du lyst til at prøve kræfter med kapsejlads, men synes at du lige vil have nogle teoretiske og praktiske færdigheder på plads først? Så er Sejlerskolens kapsejladsuddannelse sikkert noget for dig!

Kapsejladsuddannelsen er et overbygningskursus på den 2-årige grunduddannelse. Kurset henvender sig derfor til sejlere, som enten allerede har erhvervet Duelighedsbeviset, eller til sejlere med praktisk erfaring på et tilsvarende niveau.

Kurset starter op med 1 ugentlig undervisningsaften fra medio april og frem til medio september – kun afbrudt af en pause i skolernes sommerferieperiode.

Instruktørerne, som alle har en betydelig kapsejladserfaring, vil sørge for, at du gennem undervisningsforløbet vil tilegne dig en række nye teoretiske og praktiske færdigheder:

· Udvidet boat-handling
· Trim af rig og sejl
· Strategi og Taktik
· Kapsejladsregler
· Grundlæggende Meteorologi

Uddannelsen er meget praktisk orienteret, hvorfor det meste af undervisningen foregår i Sejlerskolens skolebåde. Dem kan du læse mere om under afsnittet ”Skolebådene”.

Når du har gennemført kurset vil du ikke blot være godt rustet til at deltage i kapsejladser – herunder Sejlklubbens onsdagssejladser. Du vil også få glæde af dine nye færdigheder, når du er på vandet som tursejler.