Forældre arrangerer selv transport til og fra kapsejladserne, evt. aftaler med andre forældre så man kan skiftes. Sørge for til/af-rigning af joller o.lign.

Der mulighed for at låne trailer af klubben.

Hvis der ønskes specielt kapsejlads sejl / rig eller udstyr er det for egen regning.

Hvis sejlerne bliver så gode at de bliver A-sejlerere vil det være en god ide at anskaffe en jolle selv.