Slideshow Tolveren

Tolveren
se fra nr 5
udsgt
retur til havnen

Aktuelt

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

2016:

Der afholdes møder følgende dage:

Tolveren vil starte med at holde møder i januar 2016 om torsdagen.
Første møde den 7 januar kl. 19.30 – 11 februar kl. 19.30 – 10 marts kl. 19.30 – 7 april kl. 19.30
Alle møder bliver afholdt i Hvidovre sejlklubs bestyrelsesrum.
Jeg håber at der vil være stor interesse for hvad der skal ske i TOLVER afdelingen i 2016.
Start forslag.
1.Hvornår skal vi holde TOLVERENs generalforsamling ?
2.Forslag til hvad skal vi gøre ved bådene.
3.Hvornår skal vi gøre bådene klar til sejlads i det nye år.
4.Hvilke dage skal vi sejle og sejl tider ?
5.Skal vi arbejde med et sejlads Cup i foråret. Vi kalder det Kalvebo Cup ?
6.Skal vi også havde en sejlads til efteråret. Vi kan kalde den Hvidovre Sejlklubs Cup ?
Er der andre medlemmer som har gode ideer om, hvad vi skal sætte gode ideer i søen.
/ Tommy

 

2015:

EKSTRA arbejdsdag er aftalt til mandag d. 6 april kl. 11:00
Vi mangler stadig lidt for at kunne sejl, men håber på vi allerede samme dag kan komme ud og få vores første sejllads !

Vel mødt

 

Kontingent skal være betalt senest fredag d. 13 marts 2015.
Kontingentet er kr. 100,- årligt.
For nye medlemmer skal der tillige betales en indskud på kr. 500,- (dvs. første år betales kr. 600,-)
Beløbet kan indbetales på Bank reg: 1551 Konto : 11297846.

Klargøring af både.
Det er aftalt at vi i år starter tidligt på grund af det milde vejr.
Vi starter med at sætte de både ud på pladsen som kun kræver en mindre vedligeholdelse for at være klar til den nye sæson.
Øvrige både der skal arbejder lidt mere på forbliver i teltet, så vi kan komme og arbejde i læ for vind og vejr.
Vi mødes til fælles arbejdsdag d. 7+8 marts kl. 11:00-14:00.

Når vi mødes aftales de næste arbejdsdage efter behov. 

  

Vi er så små begyndt at forberede sæsonen 2015.

Vi har indtil videre aftalt at mødes 

d. 19 marts kl. 19:00 i bestyrelseslokalet ( Hvis det er ledigt)

Den løse og uforpligtende dagsorden på møderne er:

Hvornår sejler vi – Hvilke dage / tidspunkt ?

Hvad skal der til før bådene er klar til sæsonen ? er der nogen der skal have hjælp mv. 

Hvornår skal vi holde generalforsamling ?

Hvad skal vi gøre for at få en hyggelig sæson med en masse sejllads ?

Skal vi gentage successen med RETRO CUP i år ?

Er der ellers andre hyggelige ting vi kan foreslå hinanden ?

OBS.: Se referat fra de øvrige møder under "Mødereferat" i menuen. 

 

2014: 

Aktuelt er vores både afrigget og pakket sammen for sæsonen 2014.
Vi forventer at begynde vores sejlladser igen efter påske 2015.
På sejlergensyn