Mødetid mandag 17:30 så man er sejlklar til kl. 18:00, dvs. omklædt og båden er rigget til og sat i vandet.

Mødetid torsdag: Der tilstræbes at kapsejladsen starter kl. 18:00 ude foran havnen så her skal man være ude af havnen kl. 18:00.

Alle dage prøves at være færdig kl. 20:00-20:30 dvs. at alle både er lagt på plads og skyllet samt sejl båret på plads i optimistrummet.