Vi sejler øvelsessejlads på mandage, tirsdage og torsdage.

Onsdage er forbeholdt til aftensrace hvori de rutinerede elever deltager

 

Vi sejler med 3 både.

Alle både kan have op til 3 elever og der sejles med en erfaren sejler som instruktør
Vi sejler i maj, juni, august og september og søger at gennemføre mindst 12 sejladser på en sæson

Den ældste er en spækhugger ved navn "SUSET"
Du kan læse mere om spækhugger på: Dansk Spækhuggerklub

De 2 andre er begge H-både med navnene "Nell" og "TakTik".
Du kan læse mere om H-både på Dansk H-bådklub

Vi vil specielt forsøge at bruge vores H-både til "onsdagsrace"  m.m.  som sejles af "gamle" elever, der har bestået duelighedsbevis. Men også nye elever er velkomne.