Referat

 

Bestyrelsesmøde:   30.06.2011.

 

Deltagere:     Lasse Petersen

                     Søren Overgård

                     Keld Christensen

                     Per Nielsen.

                     Ronnie Andersen.

                     Hans- Henrik Andersen.

                     Bjarne Clasen – Nyquist

                     Bent Hornstrøm

Fraværende:      

                     Kim Madsen 

 

                                 

Bestyrelsesmøde

 

                1   Mødereferat fra sidste møde :

                     Godkendt.

     

                2.  Regnskabsoversigt Per Nielsen

                     Regnskabet meget fint.

                     Bankskifte til Danske Bank

               

                3.  Hjemmeside : Bjarne og Morten arbejder på ny hjemmeside,

                     afdelingerne vil kunne skrive direkte på hjemmesiden.

 

                4.  Havnen.  Hans-Henrik

                     El og vand på molerne er påbegyndt vil være færdig sidst i august.

                     13 El og 12 vandstandere på sydmolen.

                     Pladsudvalget har haft møde med Pladsmanden.

                     Ny virer monteres jernvognen og nye ruller.

                     Flydebroen er defekt kommunen er kontaktet.

                     Kommunen har indkaldt til møde angående nye kloarkrør

                     som skal graves ned på pladsen.

                     Der er kommet en forespørgsel fra telenor ang.sendemast på havnen.

                     Henrik kontakter dem.

                     Roklubben Knørrur vil gerne låne jollepladsen til jolleregatta 27.08.2011.

    

                5.  Klubhuset:

                     Vedrørende hærværk på klubhus og terrasse,

                     der er blevet smadret en  rude i terrassedøren, 

                     grill ødelagt, borde er blevet brændt af.

                     Bestyrelsen prøver at finde en løsning på problemet.

                     Solfanger på taget over toilettet monteres

 

                6.  Bordet rundt:

                     Seniorafdelingen forsøger at sælge IF båden " Søs"

                     Søren skaffer oplysninger om certificering af sejlerskolen.

                     Søren spurgte om antal D.S. standere.

                     Oplæg fra " Dieselbanden" ang. Brochure " Velkommen til Hvidovre".

 

                7.  Eventuelt:

                     Bjarne undersøger hvad der kan anskaffes af nyt Hardware til kontoret.

                     Kommunen kontaktes,vi vil gerne have driftsaftale for 5 år ad gangen.

 

 

Ref.K.C.