Referat

 

Bestyrelsesmøde: 20.01.2011 KL 19.30

 

 

Deltagere: 

Lasse Petersen.
Bjarne Claesen – Nyquist
Keld Christensen
Per Nielsen. 

Hans- Henrik Andersen.
Bent Hornstrøm 

Ronnie Andersen
Søren Overgård 

Niels Jensen

Morten Hallberg 

 

 Afbud  

Kim Mdsen.
Torben Andrup
Jørgen Lindhartsen

 

 

 

Udvalgsmøde:

 

 

   
 1. Nyt fra udvalgene

   
 

 

Junior afd. Morten:

 

Morten stopper som Juniorleder, der var ikke megen aktivitet i 2010.

 

 

Opti. Afd. Niels: 

 

 Afdelingen har 10 aktive optimister, 3 af dem var med på sommerlejr i Stege. Vinterundervisningen er i gang. Niels undersøger prisen på Feva joller, købt gennem sejlunionen.

 

 

Kapsejlladsudvalget Torben/ Morten: Forberedelserne til H- Bådsstævnet går fint.

 

Guldtuden er aflyst.

 

Der kommer måske nye handicapregler til onsdagssejladserne.

 

Griltuden bliver afholdt igen i år.

 

 

Senior afd. Ved Bjarne:

 

Stort frafald i Seniorafd. Eleverne har ikke tid til at sejle, håber på nye medlemmer til foråret.

 

Nedgangsluge på H-Båden TIK TAK, skal repareres.

 

 

 

Bestyrelsesmøde.

 

 

   
 1. Mødereferat fra sidste møde: Godkendt

   
 

 

   
 1. Regnskab ved Per Nielsen:

   
 

Regnskabet meget fint H.V.S. er en sund og velfungerende klub.

 

 

   
 1. Havnen , Henrik: Hammeren ved ponton er ødelagt af isen.

   
 

Containeren er kun for havnens brugere til affald fra bådene og pladsen.

 

Der forsvinder for meget værktøj fra pladsmandens værksted, ny lås monteres.

 

Tilbud på rengøring af klubhus, toilet og vinduespudsning er på vej.

 

Trygfonden har bevilget hjertestarter.

 

 

   
 1. Klubhus ved Ronnie: Nyt fyr er ved at blive indstalleret, der kommer solfanger på taget senere.

   
 

Lys rundt om klubhuset er blevet moderniseret.

 

Ronnie orienterer om legeplads med reklamer.

 

 

 

   
 1. Røgvandet ved Søren:

   
 

Søren mangler stof til Røgvandet.

 

Røgvandet vil i fremtiden bliver udarbejdet af nyt team.

 

 

 

 6. Bordet rundt for orientering:

 

Edb udstyr på kontoret er forældet, Morten/ Bjarne undersøger mulighed for opdatering.

 

Forretningsudvalget sørger for PR til H-Bådsstævnet.

 

Morten orienterer om ny hjemmeside til klubben.

 

 

 

 

 

Referent: Keld Christensen