Referat

 

Bestyrelsesmøde: 12.05.2011

   

 Deltagere: 

Lasse Petersen

 

 Søren Overgård

 

 Keld Christensen

 

 Per Nielsen.

 

 Ronnie Andersen.

 

 Hans- Henrik Andersen.

 

 Bjarne Clasen – Nyquist

 

 Kim Madsen

 

  Bent Hornstrøm

  

Fraværende:   

  

Bestyrelsesmøde.

 

 

1. Mødereferat fra sidste møde :

 

Godkendt.

 

 

 

 

 

2. Regnskabsoversigt Per Nielsen

 

Regnskabet meget fint, trods stigende udgifter, svag stigning i restancer.

 

 

 

3. bestyrelsen konstituerer sig

 

Kasserer, Per

 

Aktivitetsudvalg, Kim

 

Næstformand, Bjarne

 

Formand, Lasse

 

Sekretær, Keld

 

Klubhusudvalg, Ronnie

 

I udvalg, Bendt og Søren

 

Plads og havneudvalg + Røgvandet, Hans Henrik

 

 

 

4. Havnen ved Hans Henrik

 

Ny stålvejer på spillet.

 

Skade på Nordmolen, kommunen er kontaktet. Vand og EL på molerner, møde med håndværkere i uge 23. Vand på pladsen forsøges lukket i sommerhalvåret. Nøgle til container afleveres til Roklubben.

 

Både tages på land p.g.a restancer.

 

Kim spurgte om strøm på pladsen i forbindelse med havnefesten.

 

5. Klubhuset ved Ronnie, Der indhentes tilbud til nyt tag på klubhuset.

 

 

 

6. Bordet rundt,

  Bjarne og Morten flytter hjemmesiden.  

Lasse, Møde ang Havnefest, fredag og Lørdag den 12.og 13. august start fredag 16-23, Lørdag 10- 23.30.

 

Lørdag 11-15 sejlads i havnen. Havnen lukkes for bilkørsel fra fredag kl 16.00 til søndag morgen.

 

 

 

7. Eventuelt

 

Lasse, Sejlklubben har 90 års fødselsdag næste år. Kim og Per arbejder videre på projektet, udvalg nedsættes.

 

Oplæg fra Dieselbanden vedr. Nye medlemmer af sejlklubben ” Velkommen til Hvidovre”

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.K.C.