Evt indmeldelse i Hvidovre Sejlklub Suset: 250 kr.

2 års medlemskab Aktiv u.båd a. 1000 kr. : 2.000 kr

2 år Seniorskole a 1200 kr: 2400 kr.

Lærebøger samt materialer: 5-800 kr.

2 stk eksamensgebyr a 300 kr: 600 kr.