Brugermøde om Hvidovre Havn

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Kære medlemmer af Hvidovre Sejlklub Suset og øvrige brugere af havnen.
Nedenstående artikel kan læses i ugens Hvidovre Avis og jeg vil indtrængende opfordre jer til, at deltage i det omtalte borgermøde den 25. november kl 19-21.
Som en del af jer måske ved, deltog havnens klubber, sammen med Idrætsrådet, i en møderække omkring havnens udvikling med henblik på at udarbejde en helhedsplan for havnen.
Det arbejde blev færdiggjort i 2019 og afleveret til kommunen og der blev sidenhen afholdt et borgermøde.
Efterfølgende har kommunens administration bearbejdet materialet og udarbejdet diverse indstillinger til kommunalrådet.
Desværre har man i disse indstillinger, i vid udstrækning, valgt at se helt bort fra havnens brugeres ønsker og vi risikerer derfor at de basale funktioner for havnen nedprioriteres eller fjernes, da der naturligvis vil deltage en række borgere på mødet, som ikke har indsigt i de funktioner og mere ser havnen som et udflugtsmål.

Med venlig hilsen
Kurt Jakobsen
Formand
Hvidovre Sejlklub Suset