Glædelig Jul og godt nytår

Kære medlemmer af Hvidovre Sejlklub Suset Først og fremmest vil jeg ønske jer og jeres familier en god Jul og et godt og lykkebringende Nytår, hvor vi alle sammen håber, at vi kan få overstået den Covid-19 pandemi.

Det forløbne år har godt nok været en besynderlig oplevelse med alle mulige forhindringer i form af forsamlingsrestriktioner og nu må vi se frem til yderligere stramninger fra den 9. december og frem til den 3. januar. Det betyder, at Suset køkken og klubhuset (ikke toiletterne) er lukket fra og med onsdag den 9. december og frem til ultimo januar. Hvis vi skal se noget positivt i det, må det være, at Susets køkken og klubhuset alligevel ville lukke den 13. december for renovering af gulv og hovedrengøring og at klubbens øvrige aktiviteter kører på vågeblus i den periode. Det skal også nævnes, at kontoret vil være lukket om torsdagen resten af 2020. Som bekendt lykkedes det også at få gennemført vores generalforsamling i oktober måned hvilket betød, at formalia omkring bestyrelsens arbejde kom på plads. Det skal dog nævnes at det var et meget begrænset antal fremmødte medlemmer hvilket antagelig også betød, at det blev en af de hurtigste generalforsamlinger i mands minde. Hvis der ikke kommer yderligere begrænsninger, regner jeg med, at vi i 2021 vil kunne undgå udsættelse af generalforsamlingen så den kan blive afholdt i henhold til vores vedtægter. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle medlemmer, frivillige hjælpere og udvalg for den indsats I har leveret i år og som, på trods af restriktioner, har gjort at vi har haft en fungerende klub.
De bedste sejlerhilsner
Kurt Jakobsen Formand
Hvidovre Sejlklub Suset