Klubben

Kontoret er lukket

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Kontoret er sommer lukket i juli måned
Kontoret holder sommer lukket og åbner igen d. 5 august 2021
God Sommer
Havnekontoret

Nyhedsbrev_3_april2021

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 Nyhedsbrev – opdateret april 2021

Kære medlemmer

Den 21. april blev en hel række restriktioner ophævet/lempet, men desværre inkluderede lempelserne ikke, fuldt ud, benyttelse af klubhuse.

I kan se den præcise formulering, fra Dansk Sejlunion nedenfor, hvor brugen af klubhuse er specificeret under punkt e.

Da hverken undertegnede eller den øvrige bestyrelse har til hensigt at stå på vagt 24/7, for at tilse at man er i besiddelse af et gyldigt corona-pas, må vi derfor fastholde, at klubhusene stadig er lukket for foreningsaktiviteter.

Jeg synes naturligvis, at det er meget beklageligt og jeg håber, ligesom Dansk Sejlunion, at man vil åbne mere op den 6. maj.

De bedste sejlerhilsner

Kurt Jakobsen
Hvidovre Sejlklub Suset

 

Uddrag fra Dansk Sejlunions hjemmeside:

Forsamlingsforbuddet

 1. Hvad er forsamlingsforbuddet?
  1. Det er pt. tilladt at samle 50 personer - børn som voksne - til udendørs aktiviteter.
  2. Det er muligt at træne flere grupper af 50 personer samtidig. Læs mere om mulighederne under menupunktet Træning.
  3. Ved kapsejlads er det tilladt at samle op til 500 personer, såfremt retningslinjer for opdeling af grupper overholdes. Se mere under menupunktet Kapsejlads.
  4. Der skelnes ikke mellem vand og land. Forsamlingsforbuddet gælder således også på havet.
  5. Indendørs idrætsfaciliteter som fx klubhuse må benyttes af følgende grupper til idræts- og foreningsrelaterede aktivteter:
   1. Børn og unge under 18 år uden krav om coronapas og med et forsamlingsloft på 25.
   2. Voksne over 70 år med et forsamlingsloft på 10 men med krav om coronapas.
   3. Bemærk, at ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening eller 'facilitetsejer' (ejer af klubhuset). I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas.
   4. Hvis ikke dette efterleves, kan Klubbens ledelse eller klubhusets ejer blive pålagt en bøde. DIF arbejder på en lempelse til næste åbning, men pt. er det reglerne.
  6. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.

 

Generalforsamling 2021

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Generalforsamling 17 juni 2021 kl. 19:30

Kære medlem af Hvidovre Sejlklub Suset

Hermed fremsendes indkaldelse til den årlige generalforsamling torsdag den 17. juni kl. 19.30

Bestyrelsen har, igen i år, valgt at afholde generalforsamlingen i teatersalen i Frihedens idrætscenter hvor vi kan etablere forhold, der overholder lovgivningen.

Nedenfor kan du læse dagsordenen.

Såfremt Du/I ikke har modtaget denne indkaldelse på jeres mail, men kun set den på hjemmesiden, er det fordi vi ikke har den korrekte mail-adresse i medlemssystemet og I bedes derfor, hurtigst muligt sende den korrekte adresse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

De bedste sejler hilsner

Bestyrelsen

Hvidovre Sejlklub Suset

 

 

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

 

Torsdag den 17. juini 2021 kl. 19:30, Frihedens Idrætscenter, teatersalen, Hvidovrevej 446

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Formandens beretning

5. Regnskab, herunder orientering om budget

6. Valg til bestyrelse.

Efter tur afgår følgende:

Kasserer:
Rune Munk Pedersen. Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmerne:
Steen Larsen, Modtager genvalg
Henrik Hansen, Modtager genvalg
Stig Petersen, Modtager genvalg

Bestyrelses suppleanter:
Michael Christensen
Niels Olsen

Revisorer:
Lasse Petersen
Per Nielsen

Revisorsuppleant:
Vagn Olesen

7. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Husk at medbringe gyldigt bevis for medlemskab, der skal fremvises for at kunne modtage stemmesedler inden selve generalforsamlingen starter. 

 

Nyhedsbrev april 2021

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

Generalforsamling udsat – Se yderligere nedenfor !

Kære medlemmer

Som det fremgår af regeringens sidste opdateringer vedrørende forsamlingsloftet, er vi desværre nødt til at udsætte klubbens generalforsamling. Den nye dato er:

Torsdag den 27. maj i Frihedens Idrætscenter.

Vi fremsender selvfølgelig en officiel indkaldelse når datoen nærmer sig.

Tankanlæg
Som nogle måske har bemærket har vores tankanlæg været ude af drift et stykke tid. Det hænger sammen med, at betalingsautomaten er gået i stykker. Da Nets tidligere har meddelt os, at den skal udskiftes til en nyere type har vi ikke brugt meget tid på at få den gamle automat repareret, men i stedet bestilt en ny, som lever op til Nets’ krav.
Den nye automat bliver, i henhold til leverandøren, installeret i den kommende uge hvorefter der igen er mulighed for tankning.

Kontoret
I forbindelse med nedlukningen var vi ligeledes nødt til at stoppe vores kontortid torsdag mellem kl. 18.00 og 18.30. Vi er imidlertid derhenne nu, hvor vi igen kan åbne og derfor vil der være åbent på kontoret fra og med torsdag den 22. april.

Pigesejlads
Hvad er nu det, vil mange spørge om.
Det er en trend vi har set i flere og flere klubber og ikke mindst, er det et område Dansk Sejlunion bakker op omkring. Vi har drøftet det i bestyrelsen og er enige om, at det er et område vi meget gerne vil forsøge at dække i sejlklubben. Nu er det imidlertid sådan, at vores bestyrelse alene består af mænd og det ville være temmelig uhensigtsmæssigt hvis vi begyndte at kloge os på hvordan sådan en afdeling skal skrues sammen og derfor vil jeg ikke komme nærmere ind på området, men blot nævne at I vil høre nærmere om det.

Standerhejsning
Det skal lige nævnes, at klubbens standerhejsning foregår den 1. maj kl. 16, men vi ved ikke, på nuværende tidspunkt, om det bliver muligt at holde vores traditionelle fejring.

 

Til sidst vil jeg ønske jer alle sammen en super god sejlersæson med masser af godt sejlvejr og uden alt for meget af det der Covid.

De bedste sejlerhilsner

Kurt Jakobsen
Hvidovre Sejlklub Suset

 

Underkategorier