Hej B & C optimister

Jeg håber nedenstående kan hjælpe jer godt i gang med sæsonen og ikke mindst så et overblik over trim af optimist jollen.

Grund trimning af optimistjollen:

Grundlæggende ting du skal kontrollere inden sejlads.
• Opdrifttanke (tætte og pustet op)
• Fangline (ingen knuder og 7 meter)
• Mastesikring (funktionsdygtig)
• Rorpinds forlænger (gummibeslaget ikke slidt)
• Bindsler til sejlet (ikke slidte)
• Hanefoden (max 10cm til bommen fra øjet)
• Sprydsystem (igen brud på wiren / snoren)
• Maste fod (ikke groet fast)
• Bom nedhalet (snor passer til klemmen)

Som udgangs punkt skal du kontrollere:

1. Mastehældningen.
Vejledning:
30-40 Kg.     2,76-2,79 m.
40-45 Kg.     2,78-2,82 m.
> 45 Kg.     2,81-2,84 m.

2. Bom bindsler.
Vejledning:
7mm.. fra bom til sejlet (ikke øjet)

3. Maste bindsler.
Vejledning:
I let og mellem vind 2-3mm fra bom til sejlet
I hård vind kan i løsne de øverste tre bindsler gradvis ud til 8mm.
(dette er for at få toppen til at falde ud)

4. Bom udhalet.
Vejledning:
Strammes jo mere det blæser
(dette falder faconen)

5. Bom nedhalet.
Vejledning:
I let mellem vind, skal det sidde løst når du krydser.
I hård vind skal det sættes hårdt for at stabilisere jollen.

6. Skråbindslet.
Vejledning:
Justeres så sejlmærket sidder i midten af maste målene.

7. Bom stroppen.
Vejledning:
I let mellem vind gives der X-antal omgange så forliget løsnes.
(dette giver en jævnere indgangs vinkel til faconen)
I hård vind ingen omgange så forliget bliver stramt.
(dette giver mere acceleration og dybden rykkes frem)

8. Sprydet.
Vejledning:
Sættes så sejlet ikke viser folder, dog kan man i hård luft tillade lidt underspryd
(ved underspryd falder toppen ud og man mister power)

9. Skødet.
Vejledning:
Som hovedregel, på kryds, trækkes skødet hjem så bommen står lige over hjørnet af jollen.
(Skødningen er med til at justere presset, dette medfører du skal justere hele tiden efter vindpresset)

10. Sværdet.
Vejledning:
Grundregel på kryds helt nede, dog kan man i hård vind trække det 10cm op.
(dette mindsker presset og dermed bliver den lettere at holde)

Dette var en let gennemgang af grundreglerne som du vil møde som optimist sejler.
Det er lettere end det lyder så god vind.