§1
Sejlerskolens formål er at skabe interesse for sejlsporten blandt Hvidovres ungdom ved undervisning i sejlads med klubbens øvelsesbåde.

§2
Til optagelse på junior-sejlerskolen kræves:

1. Personen skal være fyldt 13 år, og må ikke være ældre end 18 år.
2. Forældres underskrift er påkrævet, for børn under 18.
3. Bevis for, at personen kan svømme 300 meter.

§3
Sejlerskolen ledes af juniorlederen i samråd med bestyrelsen.
Det daglige arbejde tilrettelægges i samråd med juniorerne.

§4
Uddannelsen på et øvelseshold strækker sig over to år og omfatter:

Praksis:
1. Sejlads med øvelsesbådene i to sæsoner under ledelse af klubbens udvalgte lærerer.
2. Deltagelse i klargøring af øvelsesbådene i to sæsoner.
3. Undervisning i tovværksarbejde.

Teori:
Undervisning i søvejsreglerne, kompas, lod, søkort og kapsjladsregler.

§5
Undervisningen afsluttes med en prøve, der omfatter:

Praksis:
1. Sætte sejl, gå til bøje, stille sejlene til bidevind, og fordrevind, rebe sejl, stagvende, kovende, bjerge overbordkastet bøje, ankre og lette, løbe til bøje, beslå sejl og ro jolle.
2. Dobbelt halvstik, pælestik, råbåndsknob, flagknob, merlestik, takling, øjesplejsning og kortsplejsning på treslået tovværk.

Teori:
1. Kendskab til navn og plads for løbende rigning på klubbens øvelsesbåde.
2. Kendskab til søvejsregler, kompas, lod, søkort og kapsejladsregler.

Desuden kan der fra den pågældendes forældre kræves en skriftlig tilladelse til selvstændig føring af fartøj.