Afdelingens formål er at give eleverne teoretisk og praktisk viden om sejlads, der kan føre til erhvervelse af klubbens førerbevis, samt det af Direktoratet for Søfartsuddannelsen udarbejdede duelighedsbevis. Undervisningen kan gives til alle medlemmer af HVS, der er fyldt 18 år.

Til opnåelse af førerbeviset kræves:

§1
Deltagelse i øvelsessejlads med øvelsesbåde i to sæsoner under ledelse af en af klubben udpeget instruktør.

§2
Deltagelse i klargøring og afrigning af øvelsesbåde i to sæsoner.

§3
Undervisning i tovværksarbejde.

§4
Undervisning i bådens og riggens benævnelser.

§5
Deltage og bestå prøve i navigation, omfattende pensum til Direktoratet for Søfartsuddannelsens duelighedsprøve.

§6
Efter min. 2 sæsoners øvelsessejlads, deltage i og bestå "Praktisk delprøve", efter retningslinier fra Direktoratet for Søfartsuddannelsen og under overværelse af en bemyndiget censor.