Hvis I ikke har modtaget nedenstående information på jeres mail, skal I, hurtigst muligt og helst øjeblikkeligt, sende jeres mailadresse til en af nedenstående mailadresser.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det har væsentlig betydning for administrationen af vores medlems- og økonomisystem at vi har de korrekte mailadresser.

Det er selvfølgelig også vigtigt at de øvrige oplysninger er korrekte og hvis I er flyttet eller har fået nyt telefonnummer vil vi også gerne have det at vide.

Corona Virus

Den 17. marts forbød myndighederne alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til foreløbig den 13. april.

Som tidligere nævnt, er Susets køkken og kontoret lukket, hvilket fortsætter, da vi, som klub, naturligvis følger de krav og anbefalinger myndighederne kommer med.

Vores søsætning ser imidlertid ikke ud til at være berørt p.t. men i denne situation er der intet som er sikkert og jeg vil bede jer alle om at holde jer orienteret på hjemmesiden, ligesom vi vil informere hurtigst muligt via nyhedsbreve.

Desværre bliver vi nødt til at aflyse vores generalforsamling den 23. april, dels fordi alt tyder på, at begrænsningen i antal forsamlede vil blive forlænget og dels fordi DIF anbefaler det.

Det rejser naturligvis en række spørgsmål i forhold til vores vedtægter og vi har derfor vedhæftet DIF’s retningslinier, af 23. marts for dette og dem vil vi, som bestyrelse, overholde.

Myndighederne har den 17. marts forbudt alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til

foreløbig den 13. april. Forbuddet trådte i kraft fra kl. 10 onsdag den 18. marts.

DIF bakker op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne.

På baggrund af ovenstående er det derfor DIF´s generelle opfordring, at også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger. Bestyrelsesmøder kan med fordel afholdes online.

Hvad sker der, hvis I udsætter en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde?

Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, bør bestyrelsen handle efter følgende anbefalinger:

1. Bestyrelsen som forretningsministerium

Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.

Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. 

Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

2. Regnskab

Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne.

Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.

3. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt

Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes. Den midlertidige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne orienteres særskilt om dette.

Det betyder antagelig også, at vores standerhejsning udsættes ligesom vores Vild med Vand arrangement er i farezonen.

Bestyrelsen fortsætter arbejdet og forsøger holder kontakten ved lige med hjælp fra teknologien.

(e-mail, skype, facetime etc.)

Jeg vil igen henlede jeres opmærksomhed på nedenstående mailadresser hvis I har yderligere spørgsmål.

Kurt Jakobsen                    Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Rune Munk Pedersen        Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Henrik Hansen                   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Johnna                               Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det kan være jeres spørgsmål ikke lige rammer et af vores kerneområder, men så vil vi sørge for at distribuere det videre til rette vedkommende.

Lad os håbe, at vi snart er kommet over denne her krise og lad mig slutte med at udtrykke vores håb om det bedste for jer alle og husk at passe på hinanden og jer selv.

De bedste sejlerhilsner

Kurt Jakobsen

Formand

Hvidovre Sejlklub Suset