Slideshow CK

Kalvebodernes bro ved daggry
Morgensol over havnen
Stemning på havet
forår

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sydshavnsklubberne.

Da det hverken på den ordinære generalforsamling eller den ekstraordinære  generalforsamling ikke var muligt  at få valgt et nyt medlem til bestyrelsen samt to suppleanter og en revisorsuppleant ser bestyrelsen sig nødsaget til  jvf. vedtægterne endnu en gang at indkalde til  en ekstraordinær  generalforsamling  med nedenstående dagsorden

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Torsdag den 28. marts  2019 kl. 19.00 i Bådklubben Molen

Adresse: Sydløbsvej 3

Dagsorden:

  1. Valg af et bestyrelsesmedlem
  2. Valg af to bestyrelsessuppleanter
  3. Valg af en revisorsuppleant
  4. Forslag til (reviderede) nye vedtægter
    Eftersendes snarest

P.b.v.

 

Jørgen Spang Poulsen

            Formand
 

Vil du spise med – smørrebrød - er tilmelding nødvendig enten pr. sms eller e-mail senest 22/3 til undertegnede

 

Bemærkninger fra formanden:

Kære klubbestyrelser
Bemærkninger til den ekstraordinære generalforsamling 28. marts:

Indledningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på, at det er ret nedslående for en  bestyrelse gang på gang at måtte konstatere klubbernes manglende deltagelse i såvel ordinære - som ekstraordinære generalforsamlinger. De ekstraordinære generalfor- samlinger affødt af manglende fremmøde ved de ordinære generalforsamlinger bety- der altså manglende mulighed for jvf. vedtægterne at beslutte noget!

For god ordens skyld vil jeg lige minde om, at det jo ikke nødvendigvis er sådan, at kun klubformændene    møde frem ved generalforsamlingerne, men kun sjældent møder et klubbestyrelsesmedlem frem med en fuldmagt - selv om det er en mulighed jvf. vedtægterne.

Situationen er i længden uholdbar - en forening, som ikke magter at afholde beslut- ningsdygtige generalforsamlinger! Når man tager i betragtning, at generalforsamlin- gen er foreningens højeste myndighed er situationen nærmest grotesk.

Bestyrelsen fremlægger på den ekstraordinære generalforsamling SHK´s  nye (revi- derede) vedtægter til diskussion og vedtagelse.

Det er også ved den lejlighed, vi skal vælge et bestyrelsesmedlem, en suppleant til bestyrelsen og en revisorsuppleant.

 

Foreningens aktivitetsniveau afhænger af medlemsklubbernes interesse for at deltage i fællesarrangementer - herunder  generalforsamliger.

 

I opfordres derfor til at møde frem til den ekstraordinære generalforsamling 28.marts.

 

På gensyn

Jørgen Spang Poulsen

Formand

Sydhavnsklubberne